Mecenaat: kerncijfers en nationale trends

In België doet bijna een op de twee bedrijven aan mecenaat (48,3%): 43,9% van de zko’s en 50% van de kmo’s. Wat de grote ondernemingen betreft, zijn 3 van de 4 (75,9%) mecenassen.

De belangrijkste disciplines die worden gesteund zijn sportinitiatieven (46,7%), humanitaire projecten (43,4%), sociale projecten (39,8%) en cultuur en instandhouding van het erfgoed (19,2%).

De studie onthult ook de meest gesteunde culturele disciplines. Muziek (32,6%), architectuur en stedenbouw (29,5%), beeldende kunst (29,1%), beschermd erfgoed (21,8%) en podiumkunsten (10,2%) komen op de eerste plaats.

We leren ook dat steun voor cultuur niet beperkt blijft tot grote bedrijven, aangezien 50,9% van de bedrijven die de culturele en erfgoedsector steunen minder dan 50 werknemers heeft.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en mecenaat, onlosmakelijk verbonden praktijken voor een succesvol bedrijf

Ook al beantwoorden mecenaat en MVO niet aan dezelfde logica, uit de studie blijkt dat er nu een zeer sterk verband bestaat tussen mecenaat en het MVO-beleid binnen het bedrijf. 69,2% van de bedrijven met een MVO-beleid doet immers aan mecenaat, het doel is dat ze elkaar onderling versterken.

Als pijler van MVO is mecenaat vooral lonend voor het externe imago van het bedrijf. Zo vindt 59,7% van de bedrijven die aan mecenaat doen dat ‘bedrijven die zich maatschappelijk inzetten als aantrekkelijker worden beschouwd’.

Maar het helpt ook om de betrokkenheid van de werknemers te versterken, door zin te geven aan hun werk. Dit wordt steeds belangrijker met de komst van de ‘generatie Z’ op de arbeidsmarkt.

Mecenaat van vaardigheden heeft de wind mee

Het bedrijfsmecenaat evolueert en verandert: het is niet langer louter financieel. Bedrijven ontwikkelen verschillende vormen van mecenaat en cumuleren ze soms: financieel (82,3%), in natura (31,1%), van competenties (14,6%).

Zo zal een advocatenkantoor een paar uur werk per maand wijden aan het verstrekken van juridisch advies aan kunstenaars. Het gaat erom de werknemers te mobiliseren voor het algemeen belang, met een lonende aanpak die erin bestaat zijn knowhow aan te bieden aan de begunstigden, ten dienste van een belangeloos doel.

De studie belicht de positieve effecten van het mecenaat van competenties, dat een prestatiehefboom voor bedrijven wordt, een potentieel voor de vernieuwing van het HR-beleid en een factor van adhesie voor de werknemers.

Wat het financiële mecenaat betreft, schenken zko’s ongeveer € 4.000, kmo’s € 10.000 en grote bedrijven € 15.000.

Een mecenaatsbudget dat een stijgende trend vertoont ondanks een weinig gunstige regelgeving

Tot slot onthult de studie optimistische cijfers: op het gebied van cultuur hebben de meeste mecenasbedrijven hun budget voor het boekjaar 2018 gestabiliseerd of zelfs verhoogd. Bij 62,8% van de bedrijven is het budget stabiel terwijl het bij 19,6% stijgt.

Bovendien vindt 55,5% van de mecenasbedrijven dat de overheid bedrijfsmecenaat meer zou moeten steunen en aanmoedigen. Zij benadrukken met name de noodzaak van een flexibelere regelgeving die bedrijven aanmoedigt en stimuleert om dit soort investeringen te ontwikkelen. Het is bekend dat dit niet gemakkelijk is omdat in België fiscale aangelegenheden, cultuur en erfgoed onder verschillende entiteiten vallen (federale staat, gemeenschappen en gewesten).

Ontdek het Symposium 2019 in video’s