Photographie de Jean Laurent, Partner et avocat au sein du cabinet CEW & Partners

CEW & Partners

CEW & Partners is een vereniging van advocaten, opgericht in 1990 en één van de oudste aan de balie van Brussel.

CEW, dat sterke menselijke waarden koestert, heeft zich met overtuiging aangesloten bij het netwerk van Prométhéa en het collectief Sambria voor een hoogwaardig artistiek en erfgoedpatrimonium, zowel in Brussel als in Wallonië. Het is toekomstgericht en verdedigt de waarden integriteit, onafhankelijkheid, eerlijkheid en loyaliteit.

Ontmoeting met Jean Laurent, partner en advocaat bij CEW & Partners, die de redenen voor hun engagement toelicht.

Jean Laurent, uw bureau is onlangs toegetreden tot ons netwerk van geëngageerde bedrijven en het collectief Sambria. Welke redenen hebben die keuze gemotiveerd?

Onze vereniging is sterk verankerd in de drie regio’s van ons land en is betrokken bij de begeleiding van projecten van privé- of openbare bedrijven en van talrijke overheidsdiensten. Wij hebben vaak te maken met kwesties van bescherming van het erfgoed of van bescherming van kunstwerken. Zo zijn wij wettelijk betrokken bij het beheer van grote erfgoederen, zoals UNESCO-sites, de renovatie van historische gebouwen en de oprichting van musea.

Bovendien zijn velen van ons liefhebbers van kunst en historisch erfgoed.

Binnen het bureau heerst het besef dat we het verleden moeten begrijpen om het heden te beheren en ons op de toekomst te richten. Evenzo is artistieke expressie essentieel voor een democratische, open en humanistische samenleving.

Kort na de aansluiting bij onze vereniging raakten verschillende van uw medewerkers betrokken bij mecenaat van competenties. Met name door hun deelname als deskundigen aan de speed coaching van november 2021. Hoe werd deze activiteit intern gezien? Wat haalt u uit deze ervaring?

Vier van onze advocaten hebben enthousiast deelgenomen aan deze speed coaching en konden elk met vier culturele projectleiders van gedachten wisselen. Deze ontmoetingen waren zeer verrijkend en wij konden concrete antwoorden geven op het gebied van overheidsbeheer, het opstellen van contracten, auteursrecht en subsidierecht.

Dit soort projecten geeft inhoud aan ons engagement voor cultuur en erfgoed. Intern hadden we meer dan tien kandidaturen voor deelname aan deze speed coaching. Het enthousiasme is er. Wij hebben nog steeds contact met veel projectleiders.

« Erfgoed en cultuur leken ons geschikt om te ontsnappen aan het dagelijkse leven en het denkniveau binnen het team te verhogen. De aansluiting bij Prométhéa werd unaniem goedgekeurd binnen CEW.»

J. Laurent

Zoals u weet, verdedigt Prométhéa het bedrijfsmecenaat voor cultuur en erfgoed. Dit soort steun is nu een integraal onderdeel van wat bekend staat als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Denkt u dat een bedrijf het vandaag zonder een beleid ter ondersteuning van projecten van algemeen belang kan stellen?

Het beroep van advocaat is al zeer geëngageerd, want het berust op een ideaal van rechtvaardigheid en de wens om de rechtzoekende bij te staan. Wij verdedigen voortdurend waarden. Maar we wilden meer doen en al het vertrouwen dat we kregen, teruggeven aan regionale gebieden. Erfgoed en cultuur leken ons geschikt omdat zij ons in staat stellen ons van het dagelijks leven te bevrijden en het denkniveau binnen het team te verhogen. De aansluiting bij Prométhéa werd unaniem goedgekeurd binnen CEW.

Wij waren ook erg geïnteresseerd in de concrete aanpak van Prométhéa, met name via de collectieven. We hebben ons onmiddellijk aangesloten bij het collectief Sambria, voor de regio Charleroi, waar wij sterk geëngageerd zijn. Wij zullen ook deelnemen aan de oprichting van een nieuw collectief over digitale cultuur en NFT. Cultuur en erfgoed moeten in de toekomst worden gecombineerd. Ons bureau neemt dus zijn verantwoordelijkheid op en hoopt zich bij nog meer collectieven aan te sluiten.

Het belangrijkste is de menselijke relatie die we opbouwen met het buitengewoon dynamische team van Prométhéa en met de andere mecenassen. Zonder dit plezier van elkaar te ontmoeten, kan er niets worden gedaan. Maar we komen niet zomaar langs, we engageren ons met u op de lange termijn!

Het verheugt ons dat we binnenkort het hele team van Prométhéa bij CEW mogen ontvangen voor een uitwisseling over dit engagement.