Restauratie van het Zénobe Gramme-gebouw van de Université du Travail in Charleroi

Photographie des représentants des entreprises membres de Sambria lors de la visite du chantier Zénobe Gramme

Op 7 december hadden de bedrijven die lid zijn van ons collectief Sambria het genoegen een erfgoedwerf te bezoeken: de restauratie van het Zénobe Gramme-gebouw van de Université du Travail.

Focus op een opmerkelijk gebouw op de toekomstige universiteitscampus van Charleroi.

In de bovenstad van Charleroi bevinden zich de gebouwen van de Université du Travail, waaronder het Zénobe Gramme-gebouw (18.392 m² bruto vloeroppervlak), dat werd gebouwd volgens de plannen van de architecten Dumont en ingehuldigd op 28 mei 1911, de dag voor de opening van de grote Industriële en Commerciële Tentoonstelling van Charleroi.

Dit beschermde gebouw wordt momenteel grondig gerestaureerd om er studenten en het Centre d’Excellence en Efficacité Energétique et Développement Durable van de toekomstige universiteitscampus van Charleroi in onder te brengen.

De rondleiding van Julien Dugauquier, directeur van het Universitair Centrum Zénobe Gramme, op deze restauratiewerf liet een sterke indruk na bij de leden van het collectief Sambria die bekoord waren door de zovele weinig bekende rijkdommen.

Dit is een delicaat project gezien de noodzaak om een gebouw van grote erfgoedwaarde aan te passen aan de huidige normen. Wij herinneren ons enkele historische elementen zoals de lift, de loopbrug of de stoommachine, maar vooral de erezaal en de unieke glas-in-loodramen.

Zij werden in 2004 samen met andere elementen van dezelfde ruimte beschermd: de vloerbedekking van marmeren inlegwerk, de monumenten en gedenkplaten, het standbeeld van Constantin Meunier, de twee fakkeldragers van Jef Lambeaux, de drie kroonluchters van ijzerwerk, de muur- en plafondlampen.

Projection de la restauration des vitraux du bâtiment Zénobe Gramme de l'Université du Travail.
©ma2 Project SPRL – Projectie van de erezaal na de plaatsing van de glas-in-loodramen

De glas-in-loodramen in art nouveau herinneren aan de drie belangrijkste industrieën van het bekken van Charleroi, namelijk ijzer, steenkool en glas. Het zijn de grootste niet-confessionele structuren in Wallonië. Hun kwaliteit rechtvaardigt de huidige aanvraag tot erkenning als uitzonderlijk erfgoed.

Ze zijn geplaatst in de hoge ronde bogen van het ingangsportaal, waar zij de bezoekers verwelkomen in een amberkleurige sfeer. Ze zijn gemaakt door de Brusselse glasmeester Arthur Wybo volgens de kaarten van een tot op heden onbepaalde auteur en vormen een drieluik ter ere van de industrieën die voor de welvaart en reputatie van het Zwarte Land hebben gezorgd.

Samen met het gebouw zijn ze een van de zeldzame getuigen van de ondernemingsgeest die op de industriële en commerciële tentoonstelling van 1911 in Charleroi heerste.

Nu ze zijn verwijderd, moeten ze worden gerestaureerd en opnieuw gemonteerd om het gebouw zijn volledige erfgoed-, historische en sociale waarde terug te geven.

Aangezien de studies en de restauratie gedeeltelijk ten laste worden genomen door het Waalse Gewest, wordt in samenwerking met Prométhéa gezocht naar partners voor een bedrag van 200.000 euro.