Robert de Mûelenaere, Président de Prométhéa - Photo

Een nieuwe voorzitter om een nieuw hoofdstuk te schrijven

Het is officieel, Robert de Mûelenaere is de nieuwe voorzitter van Prométhéa. Hij is al vele jaren lid van de Raad van Bestuur en volgt Eric Hemeleers op.

Deze laatste, die al 10 jaar voorzitter is, heeft actief deelgenomen aan de ontwikkeling van het mecenaat in België en de erkenning ervan als schepper van duurzame banden. Tijdens zijn mandaat heeft hij ertoe bijgedragen om het bedrijfsmecenaat toegankelijk te maken voor iedereen door collectief mecenaat te ontwikkelen, een vorm van mecenaat die afgestemd is op de specifieke behoeften en verwachtingen van zko’s en kmo’s.

Het hele team van Prométhéa wil de heer Eric Hemeleers oprecht bedanken voor zijn opmerkelijke inzet het voorbije decennium.

De verkiezing van de heer de Mûelenaere betekent het begin van een nieuw hoofdstuk voor Prométhéa. Op een keerpunt in haar geschiedenis heeft onze vzw ervoor gekozen om meer dan ooit het digitale tijdperk in te gaan, zich open te stellen voor Vlaanderen en in te spelen op de zoektocht naar zingeving van de nieuwe werknemers van de generatie Z door bedrijven in staat te stellen ook schepper te zijn van zingeving, cultuur en talent. Robert de Mûelenaere getuigt van dit fenomeen: “COVID heeft de kaarten opnieuw geschud in termen van HR. Werknemers stellen nu de zin van hun werk in vraag op een manier die ze nooit eerder hebben gedaan. Deze trend is een belangrijke stap voorwaarts voor de samenleving als geheel en zou bedrijven ertoe moeten aanzetten zich af te vragen wat zij te bieden hebben aan de gemeenschap waarvan zij afhankelijk zijn. MVO is niet langer een pagina in een activiteitenverslag, maar moet worden vertaald in concrete acties waar werknemers aan kunnen werken.” Tijdens zijn voorzitterschap wil Robert de Mûelenaere ernaar streven om mecenaat te maken tot het belangrijkste middel voor bedrijven om hun activiteiten zin te geven.

Hij maakt zijn entree in een beslissende periode: Prométhéa heeft de ambitie om particulieren te vragen na te denken over de toekomst van het mecenaat. Via een digitaal platform, Prométhéa for Culture, zullen bedrijven en particulieren immers binnenkort kunnen bijdragen aan het behoud van het erfgoed en de ontwikkeling van culturele initiatieven in alle regio’s van het land. Ten slotte zal heel Prométhéa onder dit nieuwe voorzitterschap voortdurend moeten innoveren in een context van economische crisis waarin cultuur meer dan ooit essentieel blijft.

« COVID heeft de kaarten opnieuw geschud in termen van HR. Werknemers stellen nu de zin van hun werk in vraag op een manier die ze nooit eerder hebben gedaan. Deze trend is een belangrijke stap voorwaarts voor de samenleving als geheel en zou bedrijven ertoe moeten aanzetten zich af te vragen wat zij te bieden hebben aan de gemeenschap waarvan zij afhankelijk zijn. MVO is niet langer een pagina in een activiteitenverslag, maar moet worden vertaald in concrete acties waar de medewerkers aan kunnen werken »

Robert de Mûelenaere, Voorzitter van Prométhéa.

Ontmoeting met Robert de Mûelenaere

Voor Prométhéa is het vanzelfsprekend om cultuur en ondernemerschap samen te brengen Cultuur is de vrucht van vrijheid, de vrijheid om zich te uiten en te creëren.

Cultuur is structurerend, het helpt ons om onze identiteit te smeden. Cultuur is verbindend, het helpt ons om de wereld door de ogen van anderen te zien! Het is de ontmoeting met de cultuur van de ander die telt. Als zodanig is het de sleutel tot een meer open, meer tolerante en meer solidaire samenleving.

Om dat mogelijk te maken moet uiteraard de toegang tot cultuur en erfgoed mogelijk worden gemaakt en zijn er mecenassen nodig, omdat cultuur zelden zelfvoorzienend is en de overheidsmiddelen van nature beperkt zijn.

De wereld verandert, in een versneld tempo, en dat zet bedrijven ertoe aan zichzelf opnieuw uit te vinden. De huidige crisis heeft de belangstelling voor cultureel mecenaat niet verminderd. Integendeel. Meer dan ooit moeten bedrijven zich onderscheiden om aantrekkelijk te blijven.

Het uitstralen van de positieve waarden van cultuur en erfgoed zal hen daarbij helpen. Naar hun leefomgeving toe, hun regio, hun bedrijfstak, hun eigen omgeving met inbegrip van al hun partners en in de eerste plaats hun eigen medewerkers. Er is een dividend op imago en dus aantrekkelijkheid, terwijl de ‘oorlog om talent‘ woedt.

Jongeren hebben tegenwoordig hun eigen verwachtingen ten aanzien van de arbeidswereld. Jongeren die nu de arbeidsmarkt betreden en de generatie voor hen leven dagelijks met online platforms en sociale netwerken. Zij communiceren voortdurend, hebben een sterk gemeenschapsgevoel, streven naar een open en eerlijke dialoog en verwachten dat hun werkgever hun waarden deelt. De crisissen die wij doormaken maken deze realiteit alleen maar groter. Zij versterken het verlangen om te handelen en invloed uit te oefenen op het bouwen aan de ‘wereld erna‘.

Bedrijven begrijpen dat engagement in mecenaat niet alleen een impact heeft op de gemeenschap, maar ook bijdraagt tot het welzijn van de werknemers. Mecenaat is niet langer eenrichtingsverkeer. Er is winstdeling. Het engagement in mecenaat verhoogt de motivatie van de medewerkers, versterkt de teamcohesie en maakt identificatie met het bedrijf en zijn waarden mogelijk.

Prométhéa is de onmisbare brug tussen twee werelden die zoveel te erkennen en bij te dragen hebben aan elkaar. Als voorloper en pionier in deze rol heeft Prométhéa een stappenplan opgesteld om zijn positie als benchmark voor de ontwikkeling van het bedrijfsmecenaat voor kunst en erfgoed duurzaam te vestigen. Door zich open te stellen voor nieuwe actoren op het gebied van mecenaat, bedrijven in Vlaanderen en particulieren. Door haar dienstenaanbod voor culturele actoren en bedrijven voortdurend te laten evolueren. Door de digitale verschuiving in de onderlinge band tussen actoren voort te zetten en te accentueren. Door te streven naar een echte erkenning van het bedrijfsmecenaat door de invoering van een dynamisch en aangepast regelgevingskader.

– Robert de Mûelenaere, Voorzitter van Prométhéa.