aedes 3

In het hart van de bedrijfscultuur is het engagement om de cultuur te ondersteunen, wat die ook moge zijn, door middel van verschillende initiatieven, sinds de oprichting deel van het DNA van Aedes.
Elk jaar organiseert en/of ondersteunt Aedes culturele evenementen ten behoeve van haar klanten, werknemers en zelfs het grote publiek, zoals muziekfestivals in de Citadel, een concert in het Theater van Namen, de organisatie van een deel van het Namense kunstenaarsparcours in haar gebouwen, enz.
Door toe te treden tot het Collectif Namosa kan ons bedrijf dit engagement opnieuw onderstrepen en concreet maken door lokale artistieke projecten te steunen en ze ter beschikking te stellen van de burgers van Namen en elders.
Naast het tonen van onze steun aan artiesten is deelname aan het Collectif ook een kans voor Aedes om andere Naamse bedrijven te ontmoeten en, wie weet, om samen synergieën en andere projecten te creëren!
Aedes is sinds 2020 lid van Prométhéa en het collectief Namosa.

Ontdek het bedrijf