20220310_Utopix_Degroof_portraitsWeb_Christophe-27 (1)

Bank Degroof werd opgericht in 1871 en is de eerste onafhankelijke private en handelsbank van België. Zij is actief op het gebied van vermogensbeheer voor particuliere en institutionele cliënten, markt- en bedrijfsfinanciering, leningen en financiële structurering.
De sociale verantwoordelijkheid van de bank wordt met name ingevuld door culturele, sociale, educatieve en milieuactiviteiten te ondersteunen via sponsoring en filantropische acties.

Sinds haar oprichting heeft Bank Degroof een groot aantal verenigingen, musea, onderzoeksfondsen en eenmalige projecten gesteund. Om haar eigen actie te structureren heeft de bank de Stichting Bank Degroof opgericht. Deze stichting steunt milieubescherming en educatieve projecten en motiveert haar personeel om betrokken te raken bij verenigingen. Deze twee assen sluiten perfect aan bij de waarden van de bank, die gericht zijn op de lange termijn en de overdracht van financiële, ecologische en culturele activa.

Sinds enkele jaren verleent de Bank als discrete sponsor structurele steun aan het Van Buuren Museum. Bank Degroof is ook betrokken bij een aantal culturele evenementen, zowel op het gebied van muziek als van beeldende kunst. Zo is de Bank sinds lange tijd een van de sponsors van de Koningin Elisabethwedstrijd. Bank Degroof won in 1997 de Caius Prize voor haar steun aan de David en Alice van Buuren Monumentale Beeldenprijs. Het bedrijf is sinds februari 2006 aangesloten bij Prométhéa.

Ontdek het bedrijf