banner_default

BAJART S.A. werd in 1890 opgericht door Joseph-François Bajart en is sinds 1975 gevestigd in Floreffe. Als erkend algemeen aannemer coördineert BAJART alle openbare en particuliere bouwwerken. Oorspronkelijk gespecialiseerd in de restauratie van beschermde gebouwen, heeft het bedrijf in de loop der jaren zijn activiteiten gediversifieerd. Vandaag is BAJART betrokken bij de restauratie van beschermde monumenten en bij renovatie en nieuwbouw. In navolging van haar voorgangers is Julie Bajart toegetreden tot de rangen van het familiebedrijf, dat zij sinds 2001 als algemeen directeur leidt. Zeer gehecht aan zijn erfgoed en zijn regio, heeft Bajart in 2009 besloten het restauratieproject van de duiventil van de abdij van Floreffe financieel te steunen en in 2010 deelgenomen aan de collectieve sponsoring op initiatief van de Confédération Construction Wallonie voor de restauratie van het kasteel van Lavaux-Sainte-Anne. Een zeer mooi project dat de Caïus Patrimoine Région wallonne heeft gekregen.
Bajart is sinds 2016 lid van Prométhéa en het Collectif Patrimoine Wallon.
Ontdek het bedrijf