thumbnail_DSC_1771

Macors is een algemeen bouw-, renovatie- en verbouwingsbedrijf. Macors is gevestigd in België, in Hamois, en voert alle werkzaamheden uit aan de gebouwen waaraan het werkt.

Het bedrijf heeft 73 personeelsleden (metselaars, timmerlieden, plafondwerkers, leerlingen en bedienden) en beschikt over een eigen timmerwerkplaats, waardoor maatwerk kan worden geleverd.

Bezorgd om het menselijke element, dat altijd centraal staat in een project, maken wij er een erezaak van de waarden van het bedrijf te respecteren: dialoog, menselijke relaties, creativiteit, kwaliteit, veelzijdigheid en opleiding. Deze waarden komen tot uitdrukking in het engagement en de dialoog met de klant, die worden weergegeven door ons logo: twee “1-en” die in elkaar grijpen om een “M” te vormen, die onze persoonlijkheid symboliseert.

Het MACORS heeft zich van meet af aan beziggehouden met cultuur en kunst in het algemeen.

Elk jaar ontvangt het MACORS via de Médiatine-wedstrijd in Brussel een kunstenaar in residentie en helpt hem of haar financieel om zijn of haar werk te produceren door verschillende materialen en apparatuur ter beschikking te stellen en gekwalificeerde arbeidskrachten.

Ontdek het bedrijf