photo déquipe

De RTBF is een overheidsbedrijf met een cultureel karakter. Actief op televisie, radio, het web en sociale netwerken, wordt het gepositioneerd als de “globale” publieke media van de Federatie Wallonië-Brussel. Haar opdracht bestaat erin pluralistische en onafhankelijke informatie te garanderen, cultuur, erfgoed en talent te bevorderen, de overdracht van het geheugen te verzekeren en de wereld rondom ons te ontcijferen. Het heeft tot doel te vermaken, te onderwijzen en bij te dragen tot sociale cohesie en de ontwikkeling van lokale economieën.

Om de waarden van openbare dienstverlening in een steeds digitalere samenleving uit te dragen, is het bedrijf georganiseerd rond twee divisies, “Media” en “Content”, ondersteund door Technologies en andere afdelingen. De kern van zijn producties en creaties wordt gevormd door het publiek.

Haar ambitie is een schepper te zijn van sociale banden voor iedereen.

De RTBF is er trots op bedrijfssponsor te zijn op het gebied van kunst en erfgoed. Zij is met name betrokken bij het collectief Akcess, een van de vele takken van Prométhéa, dat elk jaar een cultureel bemiddelingsinitiatief beloont dat de toegang tot cultuur voor iedereen bevordert.

Ontdek het bedrijf