La mesure des choses - dioptre (c) L'atelier de Pertinax - Mageroy Arc-Hab

La mesure des choses: van oude wiskunde tot fotogrammetrie

Het collectief Patwal heeft het project ‘La mesure des choses: des mathématiques antiques à la photogrammétrie’, voorgesteld door Loïc François, cultureel bemiddelaar van de villa Mageroy, beloond. Deze villa heeft een archeologische site waar nog steeds opgravingen worden gedaan door de vzw Arc-Hab. Naast de rol ervan in archeologisch onderzoek is deze site een ruimte voor bewustmaking en educatie rond oude geschiedenis en archeologie door middel van rondleidingen, stages opgravingen, workshops voor scholen en publicaties.

Het project ‘La mesure des choses’ gebruikt overblijfselen van de villa om de concrete toepassingen van de in de klas bestudeerde wiskunde te tonen.

De jury wilde dit project, dat leerlingen in staat stelt kennis en vaardigheden te verwerven, graag steunen. De Patwal-prijs van € 6.000 beloont deze experimentele benadering van wiskunde die motiverend en leuk beoogt te zijn.

 

Patwal 2021-prijs