Liege souffle vert

"Liège Souffle Vert"

In 2015 werd de Co-legia-prijs toegekend aan het project ‘Liège Souffle Vert’ van de vzw Songes.

Het project had betrekking op de aanleg van een stedelijk parcours dat bestaande groene ruimten verbindt met vijf planteninstallaties, collectieve werken van burgerverenigingen, scholen/instellingen, tuinprofessionals en kunstenaars.

Deze efemere installaties, geplaatst in ruimtes die het karakter van de stad oproepen, werden gekozen op basis van een wedstrijd door een jury die voorrang gaf aan multidisciplinariteit en relevantie. De geselecteerde groepen kregen methodologische begeleiding van de vzw Songes en financiële steun voor de realisatie van de installaties.

Het thema van deze eerste editie was ‘de beplanting van de stad’. De installaties werden geënt op elementen van het stedelijk landschap en brachten de vitaliteit van de stad tot uiting in de vorm van planten, waarbij de planten uit het inerte ontstaan als een uitbarsting van energie en leven.

 

Co-legia 2015-prijs

Meer lezen over de winnaar