tables d'echecs 1

Installatie van openbare schaaktafels in de Weldoenerswijk

Dit door het wijkcomité geïnitieerde project is een echt burgerinitiatief dat tot doel heeft de inname van de openbare ruimte door buurtbewoners te stimuleren en de sociale cohesie van de wijk te verbeteren door de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten via het schaakspel. Deze argumenten weerspiegelen met name de ambities van het collectief Bruocsella en motiveren de jury om dit project een Coup de Cœur-prijs toe te kennen.

 

Bruocsella Coup de coeur 2019-prijs