CRC Liege

[No]Sono

Het project [No]Sono werkt aan het ontwerp en de multidisciplinaire implementatie van verschillende hulpmiddelen waarmee kunstenaars en makers een duurzame plaats krijgen in de stad.

Enerzijds de creatie van een kwalitatief en aangepast distributiemiddel, een ‘nomadische kiosk’, die een sterk identificatiemiddel vormt, aangepast aan de ingenomen ruimtes en met een toegevoegde esthetische/urbanistische waarde. Anderzijds een reeks hulpmiddelen die erop gericht zijn een billijke en passende vergoeding te genereren voor professionele of professioneel wordende muziekuitvoeringen en tegelijkertijd het werk van uitvoerende kunstenaars op te waarderen.

 

Co-legia 2017-prijs

Meer lezen over de winnaar