Une autre Aida

"Un(e) Autre..."

De collectieve projecten ‘Un(e) Autre…’ van de Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique Francophone zijn sociaal-artistieke creaties, gebaseerd op een lyrisch werk uit het repertoire, die het woord en een podium geven aan honderden jongeren uit verschillende Maisons de Jeunes van de provincies Luik, Namen en Henegouwen. De thema’s die in de werken aan bod komen, zijn genderongelijkheid, liefde, vrijheid, dood, vrije wil, het woord en schoonheid of kunst. Deze collectieve en multidisciplinaire creaties zijn telkens het onderwerp van verschillende publieke voorstellingen op het prestigieuze podium van de Opéra Royal de Wallonie-Liège maar ook in Brussel, Gent, Luik en Bergen. Dit project werd door Akcess geselecteerd vanwege de kwaliteit van het bemiddelingsproces dat over een lange periode plaatsvindt, vanwege het multidisciplinaire karakter van het project en ten slotte vanwege de toegang tot de operacultuur voor een groot publiek (jongeren, hun familie en vrienden).

 

Akcess 2017-prijs

Meer lezen over de winnaar