Photographie du réseau des entreprises membres de Prométhéa - Foto van het netwerk van bij Prométhéa aangesloten bedrijven

Een geëngageerd bedrijf worden

Prométhéa biedt elk bedrijf, ongeacht zijn omvang, de mogelijkheid om actie te ondernemen!

Financieel mecenaat, mecenaat in natura, mecenaat van competenties of collectief mecenaat … wij helpen u de formule te vinden die past bij uw bedrijf en uw budget.

Geef zin aan uw actie, versterk uw imago en uw waarden bij uw klanten, motiveer uw teams en draag met uw bedrijf bij aan het algemeen belang.

Profiteer van onze deskundigheid, integreer een groot netwerk van mecenassen en culturele actoren, neem deel aan een think thank over de samenleving van morgen, heb een maatschappelijke impact.

Een project steunen

Wilt u een bepaald cultureel project steunen en zoekt u een project op maat dat aansluit bij uw waarden?

Elk jaar steunt onze vereniging meer dan honderd culturele of erfgoedprojecten die op zoek zijn naar partners.

Vind op onze website de projecten die met succes onze opleidingscyclus hebben doorlopen.

Potence Ethias à l'Opera Royal de Liège