photo_groupe_ABV copie

Het milieu, een ontwikkelingskans.
ABV Environment is een adviesbureau gespecialiseerd in de sector milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Het biedt creatieve en duurzame oplossingen op maat van de lokale, regionale en federale reglementaire verplichtingen die van toepassing zijn op uw project.
ABV Environment is een erkend expert in bodemverontreiniging/bodembeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië en Vlaanderen, en een erkend milieueffectbeoordelaar/deskundige in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië.
Onze doelstelling: “Uw project moet slagen!

Een positieve stempel drukken maakt deel uit van ons dagelijks werk op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Het is dan ook niet meer dan normaal dat bijdragen via sponsoring overeenkomt met onze waarden.
ABV Development is sinds 2021 lid van Prométhea en is actief in het Namosa collectief.

Ontdek het bedrijf