banner_default

BSolutions heeft meer dan 20 jaar projecten op haar naam staan, zowel als ingenieursbureau als als industrieel architectenbureau, dat geïntegreerde oplossingen ontwerpt en implementeert voor private en publieke projecteigenaren.

De belangrijkste missie van BSolutions is om haar partners, via één contactpersoon, alle specifieke en aanvullende vaardigheden te bieden die nodig zijn om alle soorten bouwwerken uit te voeren, door zowel de technische contouren als die welke verband houden met de uitvoeringstermijnen, de financiële kosten van de bouw en de exploitatie te beheersen.

Sinds haar oprichting heeft BSolutions menselijke en sociale waarden altijd centraal gesteld en steunt zij zinvolle initiatieven. Duurzame ontwikkeling, een van de drijvende waarden van BSolutions, is een belangrijke uitdaging voor de toekomst van de mensheid, met drie in elkaar grijpende pijlers: milieu, maatschappij en economie.

Onze toetreding tot het Namosa Collective bevestigt onze sociale en culturele betrokkenheid bij de opkomst en creatie van nieuw talent in onze regio.

Presentatie van het kantoor in beeld: https://youtu.be/rQR57qsO2WM

Ontdek het bedrijf