banner_default

Golinvaux Robert SPRL, opgericht en eigendom van de familie Golinvaux sinds 1915, wordt sinds 1980 beheerd door mevrouw Colette Golinvaux en haar echtgenoot, de heer Bernard Sacré. Sinds 2010 is hun zoon Nicolas Sacré erbij gekomen.

Golinvaux Robert SPRL, die een passie voor traditie koestert, is gespecialiseerd in de restauratie van daken (kerken, kathedralen, kastelen) en klokkentorens met behulp van natuurlijke leisteen en de modernste technieken.

Golinvaux Robert SPRL werkt voornamelijk in België aan gerenommeerde historische monumenten, maar restaureert ook al meer dan 95 jaar daken in Frankrijk en talrijke particuliere gebouwen.

Sinds 1997 is Golinvaux Robert SPRL betrokken bij de “kwaliteitsaanpak” via de “CoQuane Certification Clubs”. Construction Quality is het resultaat van deze echte wil om kwaliteit als een prioritaire waarde van het bedrijf te beschouwen.

De verbetering van het beheer in de loop der tijd en de controle van de procedures hebben gezorgd voor een groei van de omzet. De opleiding van jonge mensen die het bedrijf betreden en hun empowerment zijn een goed voorteken voor de toekomst.

Onze gehechtheid aan het respect voor erfgoedgebouwen en aan de beheersing van de regels van de kunst heeft ons in staat gesteld onze knowhow op het gebied van restauratie te vergroten.

Wij besteden bijzondere aandacht aan de toepassing van veiligheidsnormen voor ons personeel en externe medewerkers.

Vandaag is Golinvaux Robert SPRL erkend voor bepaalde categorieën openbare werken van klasse 5 (tot 1.810.000 €), categorieën D, D1, D5, D12, D22, D24, E, G.

Ontdek het bedrijf