banner_default

HAVET & VANHUFFEL – Advocaten (kortweg HV-A) is een onafhankelijk advocatenkantoor dat zich uitsluitend bezighoudt met zaken op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu en vastgoedrecht.
De aanpak van de zaken is gebaseerd op praktische ervaring en wetenschappelijke kennis van de behandelde onderwerpen, alsmede op de bundeling van de kennis en deskundigheid van elk van de leden.
Naast ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, strekt de expertise van HAVET & VANHUFFEL – Avocats zich uit tot andere domeinen van het vastgoedrecht, zoals het commercieel vastgoedrecht, het burgerlijk vastgoedrecht (bouwrecht, eigendomsrecht, verkooprecht van onroerend goed, huurrecht, enz.) en het publiek vastgoedrecht (aanbestedingsrecht en contracten, openbaar domeinrecht en onteigeningsrecht).
De ervaring van HAVET & VANHUFFEL – Avocats strekt zich ook uit tot het algemeen administratief recht en het gerechtelijk recht, die noodzakelijk zijn voor het voeren van gerechtelijke procedures, alsook tot het Europees recht, dat sterk beïnvloed wordt door het milieurecht.
De keuze om de werkterreinen te beperken stelt de leden in staat een transversale maar grondige kennis van de behandelde materie te verwerven, bruggen te slaan tussen de verschillende facetten van een zaak en deze in haar geheel te begrijpen, zonder zich echter in ongerelateerde zaken te verliezen.
Door hun aantal, hun gemeenschappelijke specialiteiten en hun complementariteit kunnen de advocaten van het kantoor snel en efficiënt optreden door hun kennis te bundelen en in teamverband te werken.
Het bedrijf besteedt bijzondere aandacht aan de voortdurende ontwikkeling van vaardigheden. In dit verband zijn haar advocaten, naast het verrichten van postdoctorale studies, betrokken bij wetenschappelijke activiteiten. Zij publiceren en nemen regelmatig deel aan colloquia en conferenties over de onderwerpen die zij behandelen. Sommigen van hen hebben academische functies.
Aangezien stadsplanning en milieuzaken geregionaliseerd zijn, is HAVET & VANHUFFEL – Advocaten uitsluitend actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.
HV-A is sinds februari 2018 lid van Prométhéa en het collectief Bruocsella.

Ontdek het bedrijf