thumbnail_Culture de travail 2 - priorite a la securite

ORES

“Energie gemakkelijker maken, het leven gemakkelijker maken!

Als beheerder van de distributienetwerken voor 75% van de Waalse steden is ORES zowel een essentiële schakel in de energievoorziening van het gewest als een belangrijke economische speler. Onze activiteiten staan van nature midden in de maatschappij en onze 2.350 medewerkers verlenen een dienst die essentieel is voor de levenskwaliteit van de bevolking.

Onze partnerschaps- en sponsorverplichtingen maken deel uit van ons MVO-beleid. Wij willen met name onze lokale en regionale verankering versterken door onze vaardigheden en diensten te bevorderen en lokale initiatieven te ondersteunen, vooral op het gebied van energie, cultuur en milieu. Naast financiële bijdragen stelt de onderneming in voorkomend geval ook de deskundigheid van haar personeel ter beschikking.

Eind 2017 heeft ORES, met het oog op de aanstaande vestiging van ons hoofdkantoor in Gosselies, deelgenomen aan de oprichting van het Collectief Sambria van Caroloregische bedrijfssponsoren, dat onder auspiciën van Prométhéa is opgericht. Samen met de andere leden van het Collectief ondersteunen wij projecten om de erfgoedruimtes in de regio Groot Charleroi op te waarderen, ten voordele van culturele projecten.

Als verantwoordelijk burger wil ORES elke dag energie vergemakkelijken en het leven van haar stakeholders vergemakkelijken. Onze betrokkenheid bij Sambria is een andere manier om inhoud te geven aan onze missie, ten behoeve van zinvolle lokale projecten.

Ontdek het bedrijf