banner_default

De NMBS heeft een door de wet erkende openbare dienstopdracht inzake het behoud en de ontwikkeling van het historisch spoorwegpatrimonium. In de 21e eeuw volstaat een eenvoudige houding van behoud en presentatie van het erfgoed in een museum niet meer. Dit erfgoed moet tot leven worden gebracht door innovatieve projecten en actoren, door de muren en kaders van het erfgoedbeheer voortdurend op te schuiven, door creatie en nieuwe communicatievormen te stimuleren en door het publiek te confronteren met het historisch erfgoed in zijn directe hedendaagse omgeving. We moeten niet langer wachten tot het publiek naar het erfgoed komt, maar we moeten het erfgoed in het leven van de mensen brengen. De diversiteit en de rijkdom van een erfgoed zoals dat van de NMBS kunnen het best tot bloei komen door een actief beleid van partnerschappen met een brede waaier van culturele ondernemers.

De NMBS is sinds 2021 partnerlid van Prométhéa.

Ontdek het bedrijf