FJC_Chateau_posttravaux

Het behoud van het culturele en patrimoniale erfgoed waarvan de John Cockerill Group de bewaarder is, is altijd een voortdurende zorg geweest. Sinds hij het bedrijf in 2002 overnam, heeft Bernard Serin, meerderheidsaandeelhouder van de John Cockerill Group, zich altijd ingezet voor het behoud van het materiële en immateriële erfgoed van het bedrijf. De start van de restauratie van het beschermde kasteel en zijn omgeving meer dan 10 jaar geleden, en de voltooiing ervan in 2017, is daar een prachtig voorbeeld van. De deelname van de John Cockerill Group aan het stadsvernieuwingsproject van de stad Seraing is een ander voorbeeld.

Vandaag wil de John Cockerill Foundation deze aanpak uitbreiden door de erfgoedruimtes van het Château Cockerill in Seraing open te stellen voor de gemeenschap, door schenkingen en archieven in verband met John Cockerill te beheren en door specifieke en educatieve projecten rond de geschiedenis van de industriële groep te ondersteunen.

De John Cockerill Foundation was tot 2019 lid van het collectief Co-legia en is nu lid van het collectief Akcess.

Ontdek het bedrijf