RP Namosa-nov2021-3

"L'empreinte de l'ange"

‘L’empreinte de l’ange’ is een samenwerkingsproject tussen Patrimoine à Roulettes – dat een multidisciplinaire, onconventionele benadering van erfgoed en kunst biedt – en het Centre d’Expression et de Créativité LST (Lutte, Solidarité, Travail) – een beweging voor permanente educatie en armoedebestrijding.

Het kunstwerk, gefinancierd door de mecenasbedrijven van het collectief Namosa van Prométhéa, bedekt een van de puntgevels van het Place de l’Ange met bladgoud. Daarop zijn tal van vingerafdrukken aangebracht. De afdrukken werden verzameld tijdens workshops plastische kunst waarbij Namenaren hun afdruk in het bladgoud plaatsten. De installatie wil kwesties benaderen als geheugen en vergetelheid, identiteit en samenleving, rijkdom en armoede.

Het collectief Namosa van Prométhéa werd verleid door de artistieke en plastische uitvoering van het project dat als een symbolische echo tegenover de praal van de Engel staat, die zich op het plein bevindt.

 

Namosa 2021-prijs.